Du är varmt välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag hos mig

de tjänster jag erbjuder är godkända som skattefri friskvård


Återhämtningsterapi

- din personliga väg till ett

hållbart liv i balans och välmående


Som Återhämtningsterapeut är jag specialiserad på

stressrelaterad ohälsa. Jag jobbar både i rehabiliterande och förebyggande syfte och har födjupade kunskaper inom

kost & näring samt träning & hälsa.


Återhämtningsterapin bygger på helhetshälsa, vilket innebär att

vi jobbar med hela dig och det du personligen behöver för ditt välmående i såväl kropp, själ som sinne.

Vi är alla unika individer med olika förutsättningar och behov vilket vi tar hänsyn till inom återhämtningsterapin. Detta bidrar till att återhämtningen blir både mer effektiv och hållbar.


Med hjälp av samtal, kunskap om kost, näring, träning, hälsa, mindfulness, meditation och andra verktyg för stresshantering får du möjlighet att varsamt bygga din grund för ett liv i balans och välmående. Balans ger oss en god självkänsla och mod att fatta medvetna beslut utifrån oss själva och det liv vi önskar leva.


Jag erbjuder både individuell Återhämtningsterapi och gruppverksamhet i Mindfulness för utmattade

samt Återhämtningsterapi.

Vi ses genom fysiska möten eller online och jag jobbar

mot företag och privatpersoner.

Sorgbearbetning

-för dig som vill få mer energi,

glädje & livslust


Har du drabbats av sorg, förlust eller någon annan typ av kris

eller förändring som påverkar ditt mående och ditt liv?


Att känna sorg är en fullständigt normal känslomässig reaktion på en förlust av något slag och en naturlig del av livet. Läkningsprocessen är individuell och bristande kunskap om hur

vi hanterar vår sorg/kris kan bidra till att den blir obearbetad.

Låsningar kan uppstå och bli kroniska, vilket kan bidra till

både fysisk och psykisk smärta.


Om du går och bär på motstridiga tankar och känslor som gör dig nedstämd och du har en känsla av att ha kört fast och inte kommer ur din sorg på egen hand, kan du få stöttning av mig.

Jag erbjuder ett pedagogiskt program med terapeutisk verkan.


Under 8 träffar leder jag dig tryggt genom en helande process

och du får kunskap och verktyg som hjälper dig att förstå och hantera sorger och kriser även i framtiden. Du kan välja att

delta individuellt eller i grupp, på plats hos mig eller online

och jag jobbar mot företag och privatpersoner.

Holistisk Hälsocoaching

- en personlig resa som skapar

självkärlek, tillit & mer glädje i livet


Holistisk hälsocoaching innebär att du får möjlighet att jobba med dig själv utifrån ett helhetsperspektiv. Hälsa är så mycket mer än bara kost och motion. Utöver din fysiska kropp har du också en energikropp, en själ och ett intellekt (egot).


Vi människor är komplexa varelser och våra tankar och känslor påverkar vårt mående, vårt agerande, våra relationer och vårt sociala liv. Alla dessa delar är viktiga för att vi som människor ska kunna fungera optimalt och hitta en skön balans i våra liv.


Vad vill du ha mer av i ditt liv? Om du inte redan är på det klara med det så väcker vi tillsammans den nyfikenhet som bor i dig och genom insikter får du möjlighet att hitta din egen inre kompass, som leder dig framåt i din personliga- och själsliga utveckling.


Har du ett beroende eller är medberoende till någon med en beroendesjukdom kan Holistisk Hälsocoaching vara ett ypperligt alternativ för dig. Du får uppleva en inre resa som skapar kärlek, trygghet, tillit, förståelse, glädje och mervärde i ditt liv.


Holistisk Hälsocoaching utgår från ditt personligt unika perspektiv och jag jobbar mot företag och privatpersoner.


Från sorg till glädje & livslust

Det är inte ovanligt att förluster och förändringar i livet

sätter djupa spår i oss, sorgen dröjer sig kvar och nedstämdhet

blir till vardag. Då kan det vara klokt att ta hjälp för att komma vidare. Vad sägs om att byta en känsla av tomhet

och sorg till en känsla av frihet och lättnad?


Det handlar inte om att glömma någon eller något, utan om att bevara och minnas det ljusa och släppa taget om det som känns betungande, som exempelvis skuldkänslor.


Unna dig själv en individuell kurs i sorgbearbetning.

Vid 8 tillfällen á cirka 1 timme ses vi digitalt via zoom alternativt fysiskt möte i en lugn och trygg miljö. Jag bidrar med verktyg, litteratur och handledning i en pedagogisk metod med terapeutisk verkan. Syftet är att förlösa smärtsamma känslor genom identifikation, bearbetning och kommunikation.

Mina egna och andras erfarenheter visar på fantastiska resultat.


Jag är utbildad handledare i programmet för sorgbearbetning vid

Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.


Har du funderingar? Skicka ett mail till mig på kontakt@soulfulrecovery.se