De tjänster jag erbjuder är godkända som

skattefri friskvård hos Skatteverket, så du är

välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag hos mig.


Återhämtningsterapi

- din personliga väg till ett

hållbart liv i balans


Hos mig kan du som drabbats av stressrelaterad ohälsa och utmattning eller annan livskris, få hjälp att läka och hitta din personliga väg till ett hållbart liv i balans. Balans ger oss kraft att fatta medvetna beslut utifrån oss själva och det liv vi vill leva.


Återhämtningsterapin fungerar lika väl för dig som vill förebygga stress och psykisk ohälsa, få mer energi och bättre koncentrationsförmåga. Det handlar om hur vi på bästa sätt förhåller oss till livet i stort. Med hjälp av samtal, mindfulness, meditation och verktyg för stresshantering bygger du varsamt grunden för ett liv i balans och välmående.

 

Återhämtningsterapi bygger på ett holistiskt synsätt. Vi jobbar med återhämtning från flera olika håll samtidigt, kropp, själ och sinne, vilket gör att läkningen går snabbare och den blir mer hållbar.


Jag erbjuder såväl enskilda samtal som gruppverksamhet i både Mindfulness för utmattade och Återhämtningsterapi, på plats hos mig eller online. För privatpersoner och företag.

Sorgbearbetning

-för dig som vill få mer energi,

glädje & livslust


Har du drabbats av sorg, förlust eller någon annan typ av förändring som påverkar ditt mående och ditt liv? Att känna sorg är fullt normalt och en naturlig del av livet. Läkning tar olika lång tid och bristande kunskap i hur vi hanterar vår sorg kan bidra till att den blir obearbetad och vi får upplevelsen av att inte komma vidare. Hur gör du för att bearbeta din sorg?


Om du har känslan av att ha kört fast och inte kommer ur din sorg på egen hand, kan du få hjälp av mig. Jag erbjuder ett pedagogiskt program med terapeutisk verkan. Under 8 träffar leder jag dig tryggt genom en helande process med verktyg du får med dig för livet. Du kan välja att delta individuellt eller i grupp, på plats hos mig eller online.


Holistisk Hälsocoaching

- en personlig resa som skapar

självvärde, trygghet & tillit


Genom coachande samtal tillsammans med mig får du sätta ord på dina tankar och upplevelser i en lugn, trygg och tillåtande miljö. Du får möjlighet att hitta din egen inre kompass för att komma framåt i din personliga och själsliga utveckling. Vad önskar du mer av i ditt liv?


Vilka är dina drömmar och visioner och hur kan du göra dem till din verklighet? Jag hjälper dig att väcka din nyfikenhet och få insikter genom frågeställningar som speglar våra samtal. Svaren har du inom dig och du ansvarar själv för den utveckling du önskar och jag som Hälsocoach hjälper dig genom din personliga process.


Du gör en personlig resa som skapar självvärde, trygghet, tillit och mervärde i ditt liv. Holistisk Hälsocoaching utifrån ditt alldeles personliga perspektiv.


Från sorg till glädje & livslust

Det är inte ovanligt att förluster och förändringar i livet

sätter djupa spår i oss, sorgen dröjer sig kvar och nedstämdhet

blir till vardag. Då kan det vara klokt att ta hjälp för att komma vidare. Vad sägs om att byta en känsla av tomhet

och sorg till en känsla av frihet och lättnad?


Det handlar inte om att glömma någon eller något, utan om att bevara och minnas det ljusa och släppa taget om det som känns betungande, som exempelvis skuldkänslor.


Unna dig själv en individuell kurs i sorgbearbetning.

Vid 8 tillfällen á cirka 1 timme ses vi digitalt via zoom alternativt fysiskt möte i en lugn och trygg miljö. Jag bidrar med verktyg, litteratur och handledning i en pedagogisk metod med terapeutisk verkan. Syftet är att förlösa smärtsamma känslor genom identifikation, bearbetning och kommunikation.

Mina egna och andras erfarenheter visar på fantastiska resultat.


Jag är utbildad handledare i programmet för sorgbearbetning vid

Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.


Har du funderingar? Skicka ett mail till mig på kontakt@soulfulrecovery.se