Holistisk Hälsocoaching

- en personlig resa som skapar självvärde,

trygghet & tillit

Som Holistisk Hälsocoach jobbar jag lite utifrån ett helikopterperspektiv. I våra samtal tar vi hänsyn till hela dig som människa, det vill säga både till kropp, själ och sinne. Vad behöver du för att få balans, glädje och utveckling i ditt liv?


Vi människor har ett grundläggande behov av att känna meningsfullhet i livet. Har vi trygghet, glädje och tillit så har vi en god grund att stå på. Ibland kan det vara svårt att veta vad det är vi behöver och ibland är omständigheterna sådana  som vi inte rår över. Hur kan vi förhålla oss till det?


Genom att lyssna inåt kan du hitta svar på vad just du behöver för att skapa ett meningsfullt liv. Att ge dig själv utrymme för egen utveckling, både personlig och själslig,

är grundläggande för att uppnå balans i livet. Vilka egna behov behöver du tillgodose för att vara lycklig och hur kan du uppnå dem? När du ger dig själv tid att reflektera och lyssna inåt, hittar du svaren och blir mer trygg i dig själv och kan skapa balans. Balans är nyckeln till ett hållbart liv.


I varje ögonblick har du möjlighet att förändra något du inte är nöjd med. Det fina är att det aldrig är för sent att tänka om och nytt, att välja en ny väg.


Har du något du vill förändra och är du redo att starta den förändringen? Du kanske har svårt att komma igång, kanske finns det hinder på vägen. Tillsammans kikar vi på hur du kan hantera dem för att nå dit du önskar. 


 Bloom right where you are


När du börjar lyssna inåt får du möjlighet att lära känna dig själv på nytt, ditt autentiska jag. Du kan bygga en god relation till dig själv genom att inventera och investera i dig själv. Vem är du och hur vill du leva ditt liv? Det är så lätt att tappa bort sig själv någonstans på vägen genom livet.


I våra samtal har du min fulla uppmärksamhet och mitt fullständiga fokus ligger i att lyssna och känna in det du förmedlar. Den viktigaste personen i ditt liv är du och ju bättre du tar hand om dig själv, desto bättre kan du sedan ta hand om andra.


Som Holistisk Hälsocoach jobbar jag med både personlig och själslig utveckling. Jag coachar dig så att du ska hitta en balans och en känsla och ett samarbete för så väl kropp, som själ och sinne. Ett samarbete som får dig att leva ett väl balanserat liv där allt är möjligt.


Genom coachande samtal hos mig får du möjlighet att lära dig lyssna till din inre kompass. I en lugn och tillåtande miljö ges du utrymme att utforska ditt inre för att hitta trygghet, tillit och glädje till dig själv och till livet. Är du redo?


Genom att ställa utmanande frågor som får dig att tänka till och komma till insikt och genom att förse dig med övningar som får ditt inre liv att blomstra, kommer du att kunna känna mer kärlek, trygghet och tillit till dig själv. Allt blir möjligt.


Det är du som står för innehållet och din utveckling äger du själv, det är du som klient som har aktivt ansvar för ditt liv. Jag leder dig genom din process.


Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har några funderingar.  kontakt@soulfulrecovery.se


Margaretha Alstergren

Diplomerad Holistisk Coach

- Holistisk Hälsocoaching -


Vad behöver du för ditt välbefinnande? Vill du utveckla relationen till dig själv och andra? Kanske finns ett behov av att göra en eller flera förändringar i livet för att kunna leva så som du vill. Vilka är dina behov och önskemål? Tillsammans väcker vi din inre nyfikenhet och lockar fram dina innersta drömmar, så att du kan skapa det liv du önskar.


Holistisk Hälsocoaching omfattar hela dig såsom kropp, själ och sinne. Till viss del blickar vi bakåt för att ta del av livsberättelser, dock ligger fokus på här och nu och det liv du önskar leva. Du får möjlighet att djupdyka i ditt inre för att hitta din kärna och stärka den, så att du på bästa sätt kan ta ansvar för ditt liv och leva det utifrån de val du själv gör. Allt är möjligt. Margaretha Alstergren

Diplomerad Holistisk Hälsocoach


Har du funderingar?

Maila mig på kontakt@soulfulrecovery.se