Sorgbearbetning

- för dig som vill få mer glädje, energi & livslust


Genom P R O G R A M M E T 

f ö r  S O R G B E A R B E T N I N G

får du kunskap om hur du kan hantera din sorg/kris och

få förmågan att läka dig själv och därigenom förbättra din livskvalitet. Du får verktyg och kunskap om hur du också i framtiden kan förhålla dig till kriser och förluster

på ett betryggande sätt.


Den metod jag arbetar med hjälper dig att bearbeta den smärta och de blockeringar du bär på och erfarenheter visar att du får en mer öppen relation till dig själv och till andra, samt att du får

ökad energi och livslust.Känslan av större närvaro,

mer energi och livslust infinner sig

Listan över förluster, kriser och förändringar vi går igenom i

livet kan göras lång. Hur vi upplever dem är såklart individuellt

men oftast är dödsfall och skilsmässor mycket smärtsamma.

Andra faktorer som kan utlösa sorg är relationsproblematik (till sin partner, till föräldrar, barn, vänner och kollegor), otrohet, arbetslöshet, beroende och medberoende, förlust av

tillit och trygghet, egen eller närståendes sjukdom.

Att sluta förvärsarbeta och bli pensionär kan för många

innebära en stor sorg och saknad som också kan utvecklas till

att bli en identitetskris.


Vanligt är att vi får problem med sömnen, koncentrationssvårigheter, energiförlust, vi får lätt svängningar

i humöret, dåliga matvanor och orkeslöshet vilket ger en känsla av frånvaro och utanförskap som kan leda till ensamhet

och isolering. Genom programmet får du nya insikter och verktyg att hantera dina livskriser som står i vägen för

din lycka och din personliga utveckling.


Jag som leder dig genom programmet är Certifierad Handledare

i Programmet för Sorgbearbetning. Jag arbetar i enlighet med patientsäkerhetslagen och har tystnadsplikt, så du kan känna dig fullständigt trygg med att allt som sägs i våra samtal,

stannar mellan oss.


För dig som kanske inte vill delta i programmet finns möjlighet till enstaka samtal och stöd i din sorg/kris. Priset är då 850 kronor per timme.


Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har några funderingar. kontakt@soulfulrecovery.se


- ett pedagogiskt program med terapeutisk verkan

Programmet i Sorgbearbetning

Individuell Sorgbearbetning

Under kursen genomför du själv ditt sorgearbete under ledning av mig som handledare, men det är du själv som gör arbetet. Jag förmedlar kunskap och stöd så att du tryggt kan genomföra ditt sorgearbete.


Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom upplägget och jag delar ut material. Vi pratar om åtaganden och känslomässigt stöd och du får en första hemuppgift. Vid kommande sju möten går vi igenom ett nytt tema och eventuella frågor som kan ha uppstått från förra gången. Vi går igenom hemuppgiften och avslutningsvis får du en ny hemuppgift.


Vi ses i min mottagning under 8 veckor med ett möte à 60 minuter per vecka och därtill kan du räkna med cirka 2 timmar för hemuppgifter. Kursmaterial ingår. Pris för individuell sorgbearbetning är 5 500 kronor inklusive moms för privatpersoner.

Grupp i Sorgbearbetning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Vi går igenom upplägget på kursen och material delas ut. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra och delar ut en första hemuppgift.


Övriga kurstillfällen inleder vi i en gemensam grupp då vi går igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som uppstått sedan förra mötet. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om några personer - för att ge ökad trygghet och mer tid för individuellt deltagande. Det är i den mindre gruppen som det enskilda sorgearbetet bedrivs och det baseras på hemuppgiften du fått.


Vi tar en fikapaus och träffas åter i den stora gruppen där vi går igenom arbetet som gjorts i de små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis får du en ny hemuppgift till nästa möte.


Vi ses i för tillfället anvisad lokal under 8 veckor med ett möte à 2 timmar per vecka och räkna därtill med cirka 1-2 timmar för hemuppgifter. Kursmaterial och lättare förtäring ingår. Pris per person för sorgbearbetning  i grupp är 4 000 kronor inklusive moms för privatpersoner.

Från sorg till

glädje & livslust


Det är inte ovanligt att förluster och förändringar i livet sätter djupa spår i oss, sorgen dröjer sig kvar och nedstämdhet blir till vardag.

Då kan det vara klokt att ta hjälp för att komma vidare. Vad sägs om att byta en känsla av tomhet och sorg till en känsla av frihet och lättnad?


Unna dig själv en kurs i sorgbearbetning. Vid 8 tillfällen à cirka 1 timme ses vi i min mottagning alternativt i anvisad lokal. Jag bidrar med verktyg, litteratur och handledning i en pedagogisk metod med terapeutisk verkan. Syftet är att förlösa smärtsamma känslor genom identifikation,

bearbetning och kommunikation.


Mina egna och andras erfarenheter visar på fantastiska resultat.

Jag är utbildad handledare i programmet för sorgbearbetning vid

Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.


Margaretha Alstergren

Certifierad Handledare i Programmet för Sorgbearbetning


Har du funderingar?

Maila mig på kontakt@soulfulrecovery.se

Klienters omdömen

''En fantasitk upplevelse. En känsla av frihet och lättnad istället för tomhet och sorg.''

''Trots det jobbiga med att syna sina förluster så har den här perioden med vägledd sorgbearbetning varit mycket givande, befriande och fått mig att våga vända blicken inåt, tack.''

''Att på så kort tid fått så många kraftfulla verktyg att använda i bearbetningen av mina förluster känns fantastiskt.''

"Varför har jag inte gjort det här tidigare?

Jag känner mig fjäderlätt och min skaparlust har kommit tillbaka och jag känner mig glad igen. Stort tack till dig som visat genuint engagemang för mig som person genom

hela programmet, det gjorde mig trygg."

''Tydligt och pedagogiskt förklarat, mycket bra material. Du som kursledare har fått mig att känna mig trygg i mitt arbete.''

''Det bästa jag gjort. För första gången på många år kan jag känna glädje och hopp igen. Jag känner mig lätt och ser på framtiden med ljusa ögon. Du som ledare har varit trygg och varm. TACK!''