Återhämtningsterapi

 - din personliga väg till ett hållbart liv i balans

Återhämtningsterapi är en holistisk metod där vi återknyter kontakten med kroppen och frigör energi till förmån för läkande. Acceptans och medveten närvaro är viktiga ingredienser i Återhämtningsterapi. Du får möjlighet att inventera och investera i dig själv. Att ge dig själv tid till läkning och personlig/själslig utveckling är att ge dig själv kärlek och omsorg - Du är viktig och värdefull, både för dig själv och andra.


Som Återhämtningsterapeut kan jag hjälpa dig genom samtal, kraftfulla tekniker för stresshantering, verktyg för att hantera oro, rädsla och ångest, mindfulnessövningar som hjälper dig att vara i nuet, mjuka rörelseövningar för att få igång kroppen och flödet, meditationer samt personlig- och själslig utveckling. Vi blickar även framåt och hittar nya perspektiv och förhållningssätt.Återhämtning är så mycket mer

än bara sömn och vila


Eftersom vi alla är unika så behöver din återhämtning anpassas efter dina personliga behov. Våra samtal utgör en viktig grund för att du ska få rätt verktyg att jobba med. Jag är specialist på återhämtning och stressrelaterad ohälsa och finns här som din stöttepelare genom din process till läkning. För mig har återhämtningsterapin resulterat i både personlig och själslig utveckling.   


Vad är orsaken bakom orsaken

till din utmattning?


I våra samtal utgår vi från dig, dina behov och din berättelse. Vi fokuserar på att släppa stress och stilla tankarna, att genom olika metoder aktivera kroppens vilo- och återhämtningssytem så att kropp och sinne får utrymme att självläka.


Vad ger dig glädje i livet?

Vad gör dig lycklig?


Tillsammans jobbar vi med att stärka kärleken till dig själv som utgör grunden till fler positiva förändringar i ditt liv. Vi hittar en hållbar väg framåt med ökad glädje och livslust.


När vi ger oss själva kärlek och förlåtelse har vi också möjlighet att lösa upp blockeringar som skapar obalans i kropp och sinne.

Återhämtningsterapi
Återhämtningsterapeut

De tjänster jag erbjuder är godkända som

skattefri friskvård hos Skatteverket, så du är

välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag hos mig.


För att din återhämtning ska bli hållbar är det viktigt att du får både insikt om och förståelse för vad som orsakat din stress eller utmattning. Att du får medvetandegöra din historia, dina tankar och känslor och genom acceptans komma till insikt om vilken förändring du behöver i ditt liv. Du får en inre förståelse till din utmattning och jag blir ditt stöd i din förändringsprocess till ett liv i balans.


Jag har själv varit i utmattning och känner till hur tankarna kan snurra likt tromber i syfte att hitta lösningar till alla problem. Hur den förlamande tröttheten drabbar både kroppsligt och mentalt. Hur ensam och utsatt man kan känna sig. Hos mig får du djup förståelse för din livssituation samtidigt som du får stöd och hjälp att bygga upp ditt nya balanserade liv.


Ha tillit till livet och din förmåga till omstart


Hos mig kan du känna dig trygg med att allt som sägs i våra samtal/grupper, stannar mellan oss. Jag har tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen och följer offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Jag omfattas av ansvars- och behandlingsskadeförsäkringar och är medlem i Svenska Friskvårdsförbundet samt Återhämtningsterapeuternas Organisation.


Du kanske har funderingar som du vill ha svar på? Då är du varmt välkommen att kontakta mig på kontakt@soufulrecovery.se.


Margaretha Alstergren

SLH Diplomerad Återhämtningsterapeut

Som SLH, Soulful Living Holistic, Diplomerad Återhämtningsterapeut® jobbar jag utifrån ett holistiskt perspektiv, det vill säga jag tar hänsyn till hela människan såsom kropp, själ och sinne och utrymme ges för både tankar och känslor. Vid ett så komplext problem som utmattning, eller annan livskris, påverkas alla delar av oss och vi behöver läka från flera håll samtidigt för att  återhämtningen ska bli effektiv och hållbar. 


Som Återhämtningsterapeut kan jag vägleda dig som har varit eller är utmattad eller som har drabbats av annan stressrelaterad ohälsa. Kanske bär du på traumatiska minnen från en dysfunktionell uppväxt, lever i ett medberoende eller lever i en allmänt ohållbar livssituation. Du kanske är fullt upptagen med alla måsten som jobb, hem och familj och skjuter upp allt det som får dig att känna glädje och livslust, allt det som får dig att må bra.


När vi befinner oss i stress eller utmattning försöker vi lösa våra problem med ett intensivt tankearbete. Detta leder oss bara in i ett ännu sämre mående som avspeglar sig både kroppsligt och mentalt. När vi inte hittar någon lösning på problemen så är det inte ovanligt att vi får känslan av att vi bara vill fly från allt. Alla dessa problemlösande tankar som inte leder till något annat än ytterligare stress, tar mycket energi av oss. Återhämtningsterapi handlar om att frigöra energi till förmån för tillfrisknande.Vad kan du göra för att skapa

det liv du vill leva?


Hos mig får du möjlighet att inventera och investera i dig själv. Att ge dig själv tid till läkning och utveckling är att ge dig själv kärlek och omsorg. Som Återhämtningsterapeut kan jag hjälpa dig genom samtal, kraftfulla tekniker för stresshantering, verktyg för att hantera oro, rädsla och ångest, mindfulnessövningar som hjälper dig att vara i nuet, mjuka rörelseövningar för att få igång kroppen och flödet, meditationer samt personlig- och själslig utveckling. Vi blickar framåt och hittar nya perspektiv och förhållningssätt.


Jag erbjuder individuella samtal, både enstaka och mer långsiktiga upplägg, grupper i återhämtningsterapi samt grupper i mindfulness för utmattade.

Holistisk

- Personlig Återhämtning -


Som Återhämtningsterapeut är jag specialicerad på stressrelaterad ohälsa och utmattning och kan hjälpa dig som är utmattad eller sjukskriven för annan stressrelaterad ohälsa eller dig som kanske varit med om en omvälvande livskris. Jag kan även hjälpa dig som vill förebygga psykisk ohälsa och vill leva ett liv i balans.


När vi blir utmattade är symptom som trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter, glömska och smärtor i kroppen vanligt förekommande. Hjärnan går på högvarv och försöker hitta lösningar till alla problem vilket gör oss än mer trötta. Genom olika tekniker kan du få stopp på tankar som snurrar så att du kan släppa taget om dem och därmed frigöra energi till återhämtning och känna tillit till att du kan skapa det liv du drömmer om. De tekniker jag jobbar med är mindfulness, meditation, verktyg för stresshantering samt personlig- och själslig utveckling.


Under våra samtal utgår vi såklart från dig och dina behov,

utifrån var du befinner dig just nu. Med hjälp av verktyg och övningar hittar du din inre kraft och självkärlek som hjälper dig att få balans i ditt liv.


Margaretha Alstergren

SLH Diplomerad Återhämtningsterapeut

- Slow down and find your own rythm -

Klienters omdömen

''Jag har fått hjälp i min återhämtning från utmattning och trauma. Jag har samtalat med Margaretha i några månader fram tills att jag kände att allt började falla på plats. Margaretha var tålmodig och intuitiv och gav mig övningar och verktyg för att kunna hantera min ångest om framtiden.


Margaretha är lätt att prata med och öppna upp sig för och jag kände att hon verkligen var intresserad av att hjälpa. Jag använder dagligen de verktyg jag har fått av henne.''

Britt

''Du har varit guld värd genom att du fått mig att se vad som är viktigt för mig utan att sätta press. Du har hjälpt mig att landa med hjälp av meditationer och våra samtal. Tack vare dig vågade jag börja fundera över och ta tag i rädslor och insåg att acceptans är något jag behöver ta till mig hela tiden, varje dag. Det räcker inte att acceptera en gång och släppa, för saker kommer tillbaka.


Du har en väldigt behaglig röst och känns trygg och lugn, samtidigt som du är snabb på att uppfatta både det som sägs och inte sägs. Alla gånger du dragit mig tillbaka till nuet och samtidigt visat förståelse att jag kan vara där på grund av min personliga problematik har stärkt mig. Likaså har modet att säga nej och sätta mig själv främst stärkts.


Du kommer att hjälpa så många! Innerligt tack för din kloka vägledning. Du är fantastisk!''

Gerd

''Jag känner mig mycket lättad efter mina samtal tillsammans med dig. Du har genom din intuitiva känsla och genom att ställa rätt frågor, hjälpt mig att förstå mina egna behov och det har skett på ett respektfullt sätt. Du har också fått mig att inse mitt egenvärde och gett mig en förståelse för vilka förändringar jag behöver göra för att inte hamna i utmattning igen.


Tack vare de insikter jag fått genom våra samtal, de verktyg och övningar jag fått ta del av, har jag inte bara återhämtat mig från min utmattning på relativt kort tid. Jag har också fått bra förståelse för hur kroppen och hjärnan reagerar på stress och vad jag fortsättningsvis behöver göra för att bibehålla balansen i mitt liv. ''

Monica